Conqearth 2 - Budovy

Ve verzi 2 přibylo několik nových budov. Kromě nových budov dostala každá z běžných budov 2 nové bonusy na vysokých levelech. Pokud tedy běžné budovy vylepšíte na vysoké levely, dostanete nové bonusy.
Musíte ovšem vzít v úvahu, že budovy potřebují elektřinu (která vás limituje). Pokud se tedy rozhodnete „postavit vše“, budete mít problém s elektřinou, nebo se budete muset spolehnout na nezajištěné zdroje. Musíte tedy stavět báze strategicky (profilovat je).

Nové funkce

Sklady (všechny):
Od levelu 26/24/22 zvyšují produkci dané suroviny o 5%.
Od levelu 29/26/24 zvyšují produkci dané suroviny o 10%.

Kryt:
Nová funkce obnova (popsaná v záložce strategie). Díky krytům přežijí obyvatelé a utvoří vzbouřeneckou armádu (silné hráč už nepůjde zničit v jednom kroku). Po Vaší porážce se tedy ve Vaší bázi objeví „nová armáda“ tvořena především rebely. Rebelové jsou sice „jen pěchota“, ale v počtu několika tisíc, již nepříteli značně zatopí.
Na vyšších levelech krytu se objeví také těžký střelci či bojové hammery.
Touto úpravou se zvýšil vliv superzbraně UWA - Iontového děla.

Signální centrum:
Od levelu 7 snižuje spotřebu armády o 7%.
Od levelu 8 snižuje spotřebu armády o 15%.

Stavební továrna:
Od levelu 13 umožňuje snižuje cenu okamžitého dokončení budov o 30%.
Od levelu 16 snižuje cenu všech budov o 10%.

Kasárny:
Od levelu 16 přidá dalších 20% rychlost trénování pěchoty.
Od levelu 18 snižuje cenu pěchoty o 8%.


Válečná továrna:
Od levelu 11 přidá dalších 10% rychlost výroby všech jednotek
Od levelu 13 snižuje cenu všech jednotek o 4%.

Laboratoř:
Od levelu 15 umožňuje snižuje cenu okamžitého dokončení o 30%.
Od levelu 17 snižuje cenu všech výzkumů o 5% (vyjma upgradů).


Radar:
Od levelu 12 umožňuje zjistit, kdy byla v bázi poslední aktivita (armáda nebo stavba)
Internační tábor (UWA):

Stejně jako kryt obnoví část vaší armády (převede je na Rebely/střelce), tak internační tábory nově obnoví část NEPŘÁTELSKÝCH ztrát do marináků.
Protože ve velké bitvě má vždy útoční ztráty, bude Vám útočník „kompenzovat“ svůj útok. V určitých situacích může mít UWA po bitvě více vojáků než před ní.

Nové budovy

Plutoniový reaktor (pouze NF):
Lze stavět pouze v normální bázi. Každý level zvýší produkci uranu o 3%.
NF tak ještě zvýší svou produkci uranu (což z nich udělá přeborníky v těžbe uranu).

Svařovna (pouze TC):
Lze stavět pouze v domovské bázi (při provozu starého reaktoru). Každý level sníží cenu budov.
Umožní tak TC rychlejší start (viz nováčci).

Svařovna (pouze TC):
Lze stavět pouze v dobyvatelných bázích. Každý level sníží spotřebu armády.

Povrchový důl (nováčci):
Lze stavět pouze v domovské bázi (při provozu starého reaktoru). Další zdroj oceli.
Další zdroj potřebné oceli do začátku hry.

Servisní plošina (nováčci):
Lze stavět pouze v domovské bázi (při provozu starého reaktoru). Další zdroj vojáků.
Nahrazuje rebelskou bázi a umožňuje vyrábět rebelské jednotky pro první akce.

Slévána:
Pouze dobyvatelné báze. Každý level sníží cenu budov.
Od určitého levelu se již stavět budovy nevyplatí (riziko zničení báze). Slévárna toto riziko kompenzuje.

Nákladní rampa:
Pouze dobyvatelné báze. Každý level zrychlí mise transport a rozmístění o 2%.
Každý 4 levely přidají jeden armádní slot. Dobyvatelné báze tak získali možnost operovat s více armádami.

Dále
Od levelu 7 zvyšuje nákladní kapacitu jednotek při misi transport a rozmístění o 25%.
Od levelu 12 zvyšuje nákladní kapacitu jednotek při misi transport a rozmístění o 33%.
To oceníte především ve surovinových bázích (můžete rychleji zásobovat další báze).

Sentinel:
Pouze dobyvatelné báze. Každý level přidá laserová děla, která chrání při dobytí.
(viz stránky: Dobyvatelné báze a Novinky).

Bazénový reaktor (pouze taktické báze):
Nový zdroj uranu pro taktické báze. V taktických bázích tak již můžete normálně operovat s armádou.

Klonovací jednotka (pouze taktické báze):
Zvyšuje výrobu pěchoty v taktických bázích. K výrobě pěchoty dostanete 4% za každý level aktuálně vyrobených jednotek navíc zdarma. V tatických bázích se ještě více vyplatí vyrábět pěchotu.

Reflektor (pouze strategické báze):
Snižuje šance radaru na úspěšnou špionáž (stejně jako radarové věže - ale nejde zničit). Od vyššího levelu znemožňuje zaútočit na bázi raketema !

Sonické dělo (nová superzbaň):
Pouze dobyvatelné báze. Superzbraň pro dobyvatelné báze.
Superzbraň, která odráží (zpomaluje příchozí jednotky). Tím zpomalí blížící se útok a umožní přichystat obranu.

Termální bomba (nová superzbaň):
Pouze strategické dobyvatelné báze. Superzbraň pro strategické báze.
Při dopadu zničí sentinely a sonické dělo, čím zničí hlavní obranu dobyvatelné báze.

Verze 2 - Hrát

Registrace !