Conqearth 2 - Strategie

V létě 2018 byla po roce příprav a vývoje představena beta verze Conquearth 2. Verze 2 oproti poslední verzi 1 (1.6.x) přinesla mnoho novinek, které si pojme představit.

Úpravy herních principů:

Hra obsahuje spousty novinek. Nové budovy/výzkumy/úpravy jednotek jsou popsány na samostatných stránkách. Pojďme se ale podívat, jak se mění herní principy.

Kryt a obnova:
Po útoku je část vlastních škod přeměna na rebely/střelce. Ty následně brání bázi. Silné hráče tak již nelze zničit jediným úderem.
UWA mohou tuto obnovu ještě zvýšit stavbou internačních táborů.

Po prohrané bitvě již hráč neměl žádnou armádu a bylo velice obtížné (nemožné) bránit se následným útokům. Proto ve verzi 2 přibyla nová funkce krytů – Obnova armády. Po prohrané bitvě se sečtou obráncovo škody a přemění se na Rebely a další jednotky. Tím se po útoku automaticky vygeneruje v bázi nová (i když o hodně slabší) obranná armáda. Čím větší je level krytu a původní armáda, tím se vygeneruje silnější nová armáda.

Stavba raket:
Rakety nelze postavit rychleji než za 30min (NF 15min). Není tedy možné během „jedné noci“ zcela zničit cizí účet. Rozsáhlé raketové útoky je tak nutné domlouvat například v rámci aliance. Doplnění sila pak trvá dlouho (následné útoky je nutné řádně naplánovat).

Stavba obrany:
Obrana se staví nejméně 2min. Pokud na vás jde útok, není možné si „naklikat“ během 2-4 min obří obranu. Obranu tedy musíte stavět průběžně.
Jako útočníkovi se Vám tedy již nestane, že na Vás vykoukne nečekaně obří obrana.

Spotřeba energie:
Spotřeba energie některých budov (radar, raketové silo, atd.) naroste. Už nebude možné stavět rozsáhlé báze, bez velkých elektráren.
Budete tedy muset báze profilovat.

Nově ale dostala každá z běžných budov 2 nové bonusy na vysokých levelech. Pokud tedy běžné budovy vylepšíte na vysoké levely, dostanete nové bonusy. Musíte ovšem vzít v úvahu již zmíněnou elektřinu.

Možnost špehovat poslední přihlášení hráče:
Od Radaru lvl 12 je možné sledovat, kdy byla v bázi poslední aktivita (dostavba, pohyb armády). Můžete tak lépe sledovat nepřátele.
Obranou proti této misi jsou radarové věže, které lze nově stavět ve všech typech bází.

Od lvl 5 ionosférického zesilovače je možné sledovat, kdy se hráč naposledy přihlásil. Radarová báze tak dostala další výhodu.

Obrana proti dobytí:
Problematika dobyvatelných bází byla dlouho diskutována. Pokud už si rozvinete velkou bázi, a pak ji po útoku ztratíte, zničí se vaše celé snažení. Zbouráním budov jste na začátku.
Původně jsem uvažoval, že by budovy spadly jen o level. Pak jsem ale narazil na problém s elektřinou a problém rebelské báze (tutoriál - nováčci by mohli najít opuštěné vybavené báze, což není v zájmu rovnováhy).

I v nové verzi se budovy zboří. Přibyla ovšem nová obranná budova - Sentinel.
Po postavení sentinelů budou vaše hlavní budovy vybaveny laserovými děly! Čím větší lvl sentinelu a větší level budov, tím se v obraně vygeneruje více laserových děl.
Velká báze, tak bude sama generovat velkou obranu, takže ji bude těžší dobýt.
Děla se navíc generují (jako u SW), takže budou v obraně vždy i při opakovaných útocích.
A poslední výhodou je, že Laserová děla mají nově bonus útoku také z laserové technologie.

Nové možnosti dobyvatelných bází:
Původně byly dobyvatelné báze zamýšleny, jako speciální báze pro nejlepší hráče. Nyní se počítá s tím, že dobyvatelné báze bude mít většina hráčů.
hlavní změnou jsou již zmíněné sentileny. Dále zle v dobyvatelých bázích stavět nové super zbraně (ve strategických dokonce 2!) a přibyl i nový zdroj uranu pro taktické báze.

Přibyly nové budovy pro tyto báze a s tím i nové možnosti. Podrobnosti jsou v záložce dobyvatelné báze.


Verze 2 - Hrát

Registrace !