Conqearth 2 - Dobyvatelné báze

Původně byly dobyvatelné báze zamýšleny, jako speciální báze pro nejlepší hráče. Časem se ovšem staly běžnou součástí hry.
Proto do verze 2 byly přidány nové dovatelné báze. Dále byly přidány nové budovy, které tyto báze ještě vylepší.

Budovy

Budovy byly popsány v záložce budovy, ale pojďme si ty v dobyvatelných bázích připomenout:


Plynová elektrárna:
Již známe z verze 1. Zdroj energie pro dobyvatelné báze.
Je levnější a efektivnější než běžné elektrárny, ale za to lze zničit jadernou raketou.

Lom:
Zdroj kovu a uranu v dobyvatelné bázi.

Slévárna:
Snižuje cenu budov v bázi. Od určitého levelu se již stavět budovy nevyplatí (riziko zničení báze).
Slévárna toto riziko kompenzuje.

Nákladová rampa:
Zrychluje vlastní mise rozmístění a transport z dané báze, čímž umožní rychlejší přepravu vojáků a surovin.
Také přidává sloty. Umožní rychleji "sklízet" báze.

Sentinel:
Osadí budovy laserovým dělem, které chrání proti dobytí.
Pokud chtějí nepřátelé převzít bázi, budou jim děla stát v cestě (stejně jako u mise zničení superzbraně).

Velká báze, tak bude sama generovat velkou obranu, takže ji bude těžší dobýt.
Děla se navíc generují (jako u SW), takže budou v obraně vždy i při opakovaných útocích.
A poslední výhodou je, že Laserová děla mají nově bonus útoku také z laserové technologie.

Bazénový reaktor (pouze taktické báze):
Nový zdroj uranu pro taktické báze. V taktických bázích tak již můžete normálně operovat s armádou.

Klonovací jednotka (pouze taktické báze):
Zvyšuje výrobu pěchoty v taktických bázích. K výrobě pěchoty dostanete 4% za každý level aktuálně vyrobených jednotek navíc zdarma. V tatických bázích se ještě více vyplatí vyrábět pěchotu.

Reflektor (pouze strategické báze):
Snižuje šance radaru na úspěšnou špionáž (stejně jako radarové věže - ale nejde zničit). Od vyššího levelu znemožňuje zaútočit na bázi raketema !

Sonické dělo (nová superzbaň):
Nová superzbraň, která odráží (zpomaluje příchozí jednotky). Tím zpomalí blížící se útok a umožní přichystat obranu.

Termální bomba (nová superzbaň):
Pouze strategické dobyvatelné báze. Superzbraň pro strategické báze.
Při dopadu zničí sentinely a sonické dělo, čím zničí hlavní obranu dobyvatelné báze.
Vlastnit tak strategickou bázi bude dávat další výhodu.

Dobyvatelné báze

Pozn. Počet bází zde zmíněný platí pro normální server a předělanou mapou z 50x50 (nově 70x70). Pro jiné servery se počet bází může lišit.

Rebelské báze:
Rebelské báze jsou určené především pro slabší a začínající hráče, kteří by neudrželi normální dobyvatelné báze.
Dále jsou určeny pro rychlou obnovu nebo vybudování základní armády.
V rebelských bázích lze stavět oproti jiným dobyvatelných bázím i těžká děla a klasické elektrárny.

Rebelská báze (50 na mapě)
Tuto bázi dobijete v rámci tutoriálu. Umožní Vám vyrábět rebely a jeepy, které ze začátku hry oceníte.
Pro pokročilejší hráče jsou vhodné předmostí při eventu nebo útoku na hráče, protože umožňují rychle stavět pěchotou a díky centru rebelů, také rychle začít s bází operovat (nejsou potřeba žádné další budovy a sklady).

Rebelská továrna (15 na mapě)
Rebelská továrna plní funkci válečné továrny a zvyšuje produkci kovu a uranu.
Lze v ní rovněž stavět ocelárnu a uranový reaktor, což ji hodně zatraktivňuje.
Lze v ní cvičit rebely, ale i ostatní jednotky. Není v ní možné stavět rebelské centrum. Je vhodnou bází pro rychlý výcvik armády.

Surovinové báze:
Tyto báze přinášejí velkou produkci dané suroviny. Jedná se o nejoblíbenější typ dobyvatelných bází. Proto jsou také na mapě nejvíce zastoupeny.

Nově bude jejich počet navýšen.
Rafinérie (20 na mapě): Produkuje kov a uran.
Tavící pec (15 na mapě): Produkuje kov.
Sklad odpadu (15 na mapě): Produkuje uran.
Plazma kanon (15 na mapě): Produkuje plazmu.


Taktické báze:
Taktické báze poskytují výhody armádně založeným hráčům.

Nově v nich lze stavět bazénový reaktor (nový zdroj uranu). Taktické báze jsou určeny pro operování s armádou. Bez vlastního zdroje uranu bylo ovšem problematické je plně využívat. Bazénový reaktor produkuje dokonce mírně více uranu, než obyčejný reaktor.

Další novinkou taktických bází je Klonovací jednotka. K výrobě pěchoty dostanete 4% za každý level aktuálně vyrobených jednotek navíc zdarma. Snahou bylo, aby se hráči nehnaly jen za surovinovými bázemi. Klonovací jednotka je sama určitý zdroj surovin.


Výcvikový tábor(10 na mapě):
Výcvikový tábor snižuje cenu produkce pěchoty a na vyšších levelech také ostatních jednotek (kromě letactva).
Díky tomu potřebujete méně surovin na výrobu armády.

Továrna (10 na mapě):
Výrazně zrychluje výrobu veškerých vojáků. To Vám umožní extrémně rychle doplnit stavy. Ale je nutné na to mít suroviny.

Letiště (10 na mapě):
Zvyšuje počet slotů a snižuje spotřebu všech jednotek.
Pokud tedy letiště vlastníte, můžete velice levně operovat s armádou.
Dále letiště také zrychluje jednotky, takže je ideální pro farmení anebo překvapivé útoky.


Strategické báze:

Strategické báze mění rovnováhu sil ve světě.
Vždy byste měli mít přehled, kdo tyto báze ovládá, protože Vám může znepříjemnit život!

Nově zle v této bázi stavět Termální bombu. Ta při dopadu na nepřítele zničí sentinely a sonické dělo, čím zničí hlavní obranu dobyvatelné báze. Vlastníci stretegických bází si tam mohou "zjednodušit" převzetí nepřátelských bází.

Další novinkou je Reflektor. Ten snižuje šance radaru na úspěšnou špionáž (stejně jako radarové věže - ale nejde zničit). Můžete tak skrytě operovat s armádou a nikdo nebude vědět kolik jí vlastně máte.
Od vyššího levelu znemožňuje reflektor zaútočit na bázi raketema!
Vaše armáda v této bázi je tedy v bezpečí (lze ji zničit jen útokem, což je u velkých armád problém).

Radar s ionosférickým zesilovačem (5 na mapě):
Umožňuje sledovat pohyby armád po světě. Vidíte kdo kdy a kam se svou armádou dorazí.
Od vyššího levelu také nově umožňuje zničit v cizí bázi radar a signální centrum.

Raketové silo (5 na mapě):
Můžete v něm stavět oxidační raketu, která ničí i tanky.
Dále se v něm dá stavět velké množství ostatních raket s vysokou rychlostí výroby.

Špionážní centrum (4 na mapě):
V něm můžete „zaútočit na cizí bázi špiony“. Ty vyřadí elektřinu, nebo vypnou nějaký průmysl a krajním případě zničí budovu.
Tímto způsobem můžete ochromit nepřítele, zpomalit mu stavbu a výrobu nebo vypnout superzbran.
Pokud se infiltrace podaří, neproběhne bitva.

Speciální:

Elektrárna:

Slouží k výzkumu horké fůze, která umožní stavět druhou superzbran.

Verze 2 - Hrát

Registrace !